Integritetspolicy


1. GENERELLT

1.1
Denna policy om behandling av personuppgifter ("Integritetspolicy") beskriver hur Sports C. Sverige AB ("Sports Connection", "oss", "våra", "vi") samlar in och behandlar uppgifter om dig.

1.2
Denna integritetspolicy gäller personuppgifter som du ger oss eller som vi samlar in via Sports Connections webbplats, www.skechers.se ("Webbplatsen").

1.3
Sports Connection är dataansvariga för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Sports Connection kan göras via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7.

2. VILKA PERSONUPPLYSNINGAR SAMLAR VI IN, FÖR VILKET SYFTE OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

2.1
När du besöker Webbplatsen samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och din användning av Webbplatsen, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator.

2.1.1
Syftet är att optimera användarupplevelsen och Webbplatsernas funktion samt att genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna ta hand om våra berättigade intressen av att förbättra Webbplatsens och visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2
Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6, sektion 1, punkt f i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

2.2
När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Webbplatsen samlar vi in den information du själv ger oss, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer. betalningssätt, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, önskemål om leverans och information om IP-adressen som beställningen utgår ifrån.

2.2.1
Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och på annat sätt uppfylla vårt avtal med dig, inberäknat att hantera dina rättigheter att returnera varor och inge klagomål. Information om dina inköp kan också behandlas för att uppfylla lagkrav, för redovisning och bokföring. Vid inköp insamlas IP-adressen med syfte att ta hand om våra berättigade intressen och för att förebygga bedrägeri.

2.2.2
Den rättsliga grunden för databehandlingen är EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.1b, c och f.

2.3
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, din e-postadress och ev. mobilnummer.

2.3.1
Syftet är att ta hand om vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig.

2.3.2
Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.1f.

2.4
När du registrerar dig som medlem i vår kundklubb blir du uppmanad att ange exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, dina preferenser och intressen etc. Förutom namn, adress och e-postadress väljer du själv vilken information du ger oss. Under ditt medlemskap samlar vi in information om din användning av kundklubbens förmåner, tävlingar du deltar i etc. Vi jämför dessa uppgifter med annan information vi har om dig, inklusive information om vad du har köpt och ev. returnerat.

2.4.1
Syftet är att kunna administrera ditt medlemskap och leverera de tjänster och erbjuda dig de fördelar som åtföljer medlemskapet i kundklubben, samt att ta hand om vårt intresse av att skicka nyhetsbrev och genomföra riktad marknadsföring.

2.4.2
Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.1b, och f. När du anmäler dig blir du ombedd att ge ett särskilt samtycke till elektronisk marknadsföring.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1
Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer, beställningsnummer och specifika önskemål angående leverans vidarebefordras till PostNord, GLS eller en transportör som hanterar leveransen av de inköpta varorna till dig.

3.2
Uppgifter kan vidarebefordras till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna på vår vägnar. Vi använder externa partners för bland annat teknisk drift och förbättring av Webbplatsen, utskick av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, inklusive retargeting samt för din bedömning av vårt företag och våra produkter.
Bland annat vidarebefordras information om ditt namn och e-postadress till TrustPilot så att de för vår räkning kan uppmana dig att utvärdera oss på TrustPilots hemsida. Om du väljer att göra en bedömning blir TrustPilot dataansvariga för de uppgifter som du har lämnat.
Dessa företag är dataoperatörer under våra instruktioner och de behandlar data som vi är dataansvariga för. Dataoperatörerna får inte använda informationen i annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och ska behandla dessa uppgifter konfidentiellt. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla dataoperatörer som hanterar personuppgifter på vår vägnar.

3.3
Följande dataservrar är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkrade genom dataoperatörens certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, se EU-personuppgiftsförordningens artikel 45.

3.3.1
Kopia av Googles LLC certifiering kan du hitta här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2
Kopia av Facebook Inc:s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

3.3.3
Kopia av Klaviyo certifiering finns här: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy

3.3.4   
Kopia av Help Scout PBC's certifiering finns här: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/

3.3.5
Kopia av Shopify certifiering finns här: https://www.shopify.com/legal/privacy

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1
För att skapa transparens när det gäller behandlingen av dina personuppgifter måste vi som dataansvariga informera dig om dina rättigheter.

4.2
Rätten till insikt

4.2.1
Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, registreringens syfte, vilka kategorier av personuppgifter och eventuella mottagare av uppgifterna samt information om var vi har hämtat upplysningarna.

4.2.2
Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig begäran till info@skechers.dk. Du kan bli ombedd att styrka din identitet.

4.3
Rätten till korrigering

4.3.1
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Om du uppmärksammar att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, uppmanar vi dig att kontakta oss skriftligen så att vi kan rätta uppgifterna.

4.3.2
Uppgifter som vi har samlat in i samband med din medlemsregistrering i vår kundklubb kan du själv korrigera genom att logga in på din användarprofil.

4.4
Rätten till radering

4.4.1
Du har rätt till att när som helst få dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. Om fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

4.5
Rätten att begära begränsning av behandlingen till lagring

4.5.1
Du har i vissa fall rätt till att få begränsat behandlingen av dina personuppgifter till enbart att omfatta lagring, till exempel om du anser att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

4.6
Rätten till dataportabilitet

4.6.1
Du har i vissa fall ha rätt att erhålla personuppgifter som du har lämnat oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra denna information till en annan dataansvarig.

4.7
Rätten till invändning

4.7.1
Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter, beräknade på direktmarknadsföring, inklusive profilering som gjorts för att kunna rikta vår direktmarknadsföring.

4.7.2
Dessutom kan du när som helst, av orsaker som rör din personliga situation, motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter som vi företar på grundval av våra berättigade intressen, se sektion 2.1 och 2.3.

4.8
Rätten att återkalla samtycke

4.8.1
Du har rätt till att när som helst återkalla ett samtycke du har gett oss till en given behandling av personuppgifter, inklusive den profil som du själv har registrerat som medlem i kundklubben. Om du vill återkalla ditt samtycke, var god kontakta oss på info@skechers.dk.

4.9
Rätten att inge klagomål

4.9.1
Du har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se, gällande vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat skickas till datainspektionen@datainspektionen.se.

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1
Uppgifter som samlats in om din användning av Webbplatsen, se sektion. 2,1, raderas senast när du inte har använt Webbplatsen på 26 månader.

5.2
Uppgifter som samlats in i samband med anmälan till vårt nyhetsbrev raderas när du återkallar ditt samtycke till nyhetsbrevet, såvida vi inte har andra orsaker att behandla uppgifterna.

5.3
Uppgifter som samlats in i samband med köp som du har gjort på Webbplatsen, se sektion. 2.2, raderas som utgångspunkt 3 år efter utgången av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Men uppgifterna kan lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det behövs för att rättsliga krav kan upprättas, verkställas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagstiftningen. Redovisningsmaterial lagras i 5 år till slutet av ett redovisningsår för att uppfylla redovisningslagens krav.

5.4
Uppgifter som vi har samlat in i samband med din registrering och under ditt medlemskap i vår kundklubb, se sektion 2.4, raderar vi automatiskt: a) om du har inte loggat in på din användarprofil på 3 år, b) om du inaktiverar (suspenderar) ditt medlemskap i vår kundklubb och inte aktiverar det igen inom de närmaste 3 åren, eller c) om du annullerar ditt medlemskap i vår kundklubb.

6. SÄKERHET

6.1
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra att personuppgifter pga. tillfälligheter eller olagligheter förstörs, försvinner, förvanskas, försämras samt för att hindra att de kommer i orätta händer eller missbrukas.

6.2
Endast anställda som behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

7. KONTAKTINFORMATION

7.1
Sports Connection är dataansvariga för de personuppgifter som samlas in via Webbplatsen.

7.2
Om du har frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller om du vill använda dig av en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i sektion 4, var god kontakta:

Sports C. Sverige AB
Kvaglundvej 89
DK-6705 Esbjerg Ø

Tel.: 10-583 50 05
E-post: info@skechers.se

8. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

8.1
Om vi ändrar personuppgifterna kommer vi att informera dig om detta vid ditt nästa besök på Webbplatsen.

8.2
Om du har registrerat dig som medlem i vår kundklubb informeras du om policyändringarna när vi skickar information till din registrerade e-postadress.

9. VERSIONER

9.1
Detta är version 1 i Sports Connections integritetspolicy daterad 2018-05-08.